Nguyễn Công Cương

Nguyễn Công Cương

Hà Nội

Mình yêu thích lập trình web và đến với lối sống tối giản từ cuối năm 2017. Điều mình hướng đến là trở thành một người tối giản đúng nghĩa.