nghĩ đơn giản

nghĩ đơn giản
Ngừng so sánh với người khác
Ngừng so sánh với người khác

Lối sống tối giản nhắc nhở cho chúng ta một điều, mà khi nghe bạn sẽ thấy điều ấy rất bình thường, không có gì[...]

Nguyễn Công Cương
sống tối giản, nghĩ đơn giảnTh01 04, 2019